Detall de la Noticia

Investigació de delictes contra la seguretat viària i tipus penals associats

Del 25 de març al 12 d'abril


En aquests moments, un alt percentatge de la població catalana està exposada a la realització d'alguna o altra infracció sobre el trànsit pel sol fet de conduir un vehicle i poder provocar danys materials i/o lesions a persones, aquest tret el porta a ostentar una posició de potencial autor d'il·lícits penals i/o administratius. I no només això esdevé la clau per entendre l'ampli catàleg de sancions que contempla el nostre ordenament jurídic quan vetlla per la seguretat viària sinó la notable passivitat de la majoria de conductors, en moltes ocasions emparats amb el lleu rebuig social cap a aquestes infraccions.

Aquesta conflictiva dinàmica i la pretensió del legislador de baixar les estadístiques que comptabilitzen els accidents de trànsit porten a l'estudi de les causes intervinents en els accidents i un cop sabudes, a reforçar les normes, siguin penals o administratives, que vetllen per la seguretat de les persones en el trànsit viari.

Aquestes causes, doncs, juntament amb la pretensió d'evitar accidents i la manca de mentalitat social sobre la consideració com a greu de la infracció sobre el trànsit porten irremeiablement al legislador actual a endurir les sancions per actuar amb certa eficàcia sobre determinades conductes incíviques que afecten de forma directa la seguretat viària i, de retruc, les estadístiques que mesuren les causes de mortalitat en la societat actual. I la dificultat per què la societat entengui la gravetat de determinades accions fa que aquestes s'hagin de contemplar en el marc del sistema penal, encara que amplis sectors de la doctrina en discrepin.

Partint d'aquestes premisses, el curs, inicialment, apropa l'alumne a un estudi teòric d'aquelles conductes delictives vinculades amb la seguretat viària, compreses entre els articles 379 i 385 del vigent Codi Penal, fent esment en aquells casos concrets que han portat certa controvèrsia per una tipificació similar localitzada en la normativa administrativa. Cal dir que aquestes conductes delictives han estat reformades, recentment, per la Llei Orgànica 15/2007. Aquestes modificacions han suposat,   no només la millora de la sistemàtica dels il·lícits penals fins ara contemplats, sinó que s'han afegit nous il·lícits que ofereixen un increment en la seguretat jurídica, evitant així la criticada dispersió judicial en determinats tipus penals.

En un segon estadi del temari, s'aprofundeix en la jurisprudència més actual, i principalment dels alts tribunals i les audiències provincials, per argumentar el sentit que s'ha donat als preceptes estudiats.

Cal dir, però, que no s'obvien els criteris d'actuació emesos per la Divisió de Trànsit del Cos de Mossos d'Esquadra, en base als comunicats del Servei Català de Trànsit, fent una breu referència a la recta final del curs.

                                 

Inscriu-te aquí o bé escriu a info@ices.cat


Atenció si fas la inscripció mitjançant la web, recorda fer una captura de pantalla del comprovant de pagament i enviar-la per correu a info@ices.cat

Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES